Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי שירותים לסטודנט חובת נוכחות וזכאות לגשת למבחן

חובת נוכחות וזכאות לגשת למבחן

חובת נוכחות וזכאות לגשת למבחן

חובת נוכחות וזכאות לגשת למבחן

שלום לכולם,

על פי תקנון המכללה, קיימת חובת נוכחות בקורסים. סטודנט שנעדר יותר משלושה שיעורים אינו זכאי לגשת למבחן ויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש.

לפני תחילת תקופת המבחנים נשלחות הודעות לסטודנטים שנעדרו יותר משלושה מפגשים בקורסים השונים.

ברצוננו להודיע כי לא לכל הסטודנטים שנעדרו ישלח הודעה.

באחריות הסטודנטים לבדוק מול המרצים כי לא נעדרו יותר משלושה שיעורים.

סטודנט שיחסיר יותר משלושה שיעורים לא יהיה זכאי לגשת למבחן ויצטרך לחזור על הקורס. לא תשלח הודעה נוספת בעניין.

במקרים חריגים (מחלה, שמירת הריון וכיו"ב) יש לפנות לרכז המבחנים, אברהים חאג' יחיא. אישור להיבחן במקרים חריגים יינתן רק על ידי רכז המבחנים ולא על ידי המרצה.

 

בברכה,

נעה קרם

מנהלת אקדמית