Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות علوم طبيعية- בוגר BSC במדעי הטבע

علوم طبيعية- בוגר BSC במדעי הטבע

علوم طبيعية- בוגר BSC במדעי הטבע

סה"כ 108 נ"ז :

-   חובה לפחות קורס אחד במתמטיקה.

-   חובה לפחות קורס עיוני אחד בפיסיקה.

-   חובה לפחות קורס אחד בכימיה.

-   חובה קורס מעבדה אחד.

-   על הסטודט לבחור 84 נ"ז במדעים, מתוכן 24 נ"ז בקורסים מתקדמים.

 

שנה א':

-   חובה 18 נ"ז קורסי מכללה.

 

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

 

שם הקורס קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד   2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

 

שנה ב':

ב.   לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

רשימת קורסים רמה נ"ז הערות
צפונות כדור הארץ (20117)  פ 6 או 4 לימודי שני הקורסים מקנה 10 נקודות.
מבוא למדע כדור הארץ (06101)  ר 6 או 4
נדבכים בגיאולוגיה של ישראל (20211)  ר 6  
מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגנטיים (20238)  ר 3  
מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע (20239)  ר 3  
קורס מרחיב דעת ר 6  
יישומי מחשב (20127)   -  
סה"כ   28  

כל הקורסים לעיל אינם חייבים בקורסים נוספים בתנאי קבלה.

שנה ג':

רשימת קורסים רמה נ"ז
מבוא למטאורולוגיה (20291)  ר 4
מעבדה במטאורולוגיה (20421)  ר 3
ביולוגיה כללית א (20118) פ 6
ביולוגיה כללית ב (20119) ר 6
אשנב למתמטיקה (04101) פ 6
צפונות היקום (20120) פ 4
מבוא לאסטרונומיה (20207)   -

 

שנה ד':

רשימת קורסים רמה נ"ז הערות
עולם הכימיה (20116)  פ 4  
החולייתנים (20104) ר 6  
זרעים תרדמה ונביטה (20346)  מס 3  
מגוון ביולוגי ושמירת טבע (20907)  מס 3  
גיאולוגיה של הכרמל (20321) מ 3  
חוף הים התיכון של ישראל (20901)  מ 3  
יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל (20307)  מס 6  
סימביוזה (20530) מס 3  
סמינריון מיוחד בגיאולוגיה (20590)   3  
סה"כ   34 מתוכן 20 נקודות מתקדמות ו- 3 סמיניוניות

כל הקורסים לעיל אינם חייבים בקורסים נוספים בתנאי קבלה.