Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון/ دراسـات شـرق أوسط

בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון/ دراسـات شـرق أوسط

دراسـات شـرق أوسط

לפחות 108 נ"ז ובהן:

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

      לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות) 1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

 

18 נ"ז:

שם הקורס קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל 2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד 2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

 

ב.   לימודי האוניברסיטה הפתוחה:
      - לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח או מדעי הרוח והחברה, לפחות 24 נ"ז מתקדמות, מתוכן לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח והחברה, ובכלל לפחות 12 נ"ז בלימודי המזרח התיכון .

      - לימודי המזרח התיכון:      

        חובה ובחירה 84 נ"ז :     חובה 60 נ"ז :

רשימת קורסים רמה  נ"ז
האסלאם-מבוא להיסטוריה של הדת (10432) ר 6
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (10109) ר 6
המזרח התיכון בין מלחמות העולם (10425) ר 6
המזרח התיכון בימינו (10646) ר 6
היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (10796)  ר 6
החברה הערבית בישראל (10675) ר 6
ירושלים לדורותיה (10208) ר 6
מבית לאומי למדינה שבדרך (10423) ר 6
נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (10510) מ 6
אתיופיה, נצרות, אסלאם, יהדות (10333) או ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (10950)  מ 6
יהודי צפון אמריקה במאות ה- 19-20 (10311) מ 6

-   היסטוריה כללית (6 נ"ז):

 

רשימת קורסים    
רשימת קורסים רמה נ"ז
צמיחת המדינות החדשות באפריקה (10206)  ר 6

-   תולדות עם ישראל (6 נ"ז):

 

רשימת קורסים רמה נ"ז
בין ציון לציונות : תולדות התנועה הציונית 1881-1914 (10121)  ר 6

-   6 נ"ז בחירה חופשית:

רשימת קורסים רמה נ"ז
הוראה: מקצוע אמנות, אומנות? (10363) (10363) או קורס מתקדם אחר  מ 6

 

דרישות סמינריוניות:

שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המחובה המתקדמים המפורטים בסעיף ב.

 

» תעודעת הוראה:

   לתעודת הוראה יש להתקבל בנפרד ולעמוד בדרישות המפורטות בידיעון.

   -  לימודי תעודת הוראה:

רשימת קורסים רמה נ"ז
תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים (10106)  ר 6
פסיכולוגיה בחינוך (10125) ר 6
הוראה: מקצוע אמנות, אומנות? (10363) מ 6
אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה  - -
פילוסופיה של החינוך (10765) ר 6
מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (55169) - -
הכשרה מעשית בהוראת ההיסטוריה – פרקטיקום (55195)  - -
סמינר דידקטי - -

לקורס הכשרה מעשית בהוראת היסטוריה (פרקטיקום) (55195) יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את קורס "מתודולוגיה של הוראת היסטוריה (55169).

ההכשרה כוללת צפייה בשיעורים, התנסות בהוראה ומפגשים פנים-אל-פנים.

(לפרטים ראו בקטלוג הקורסים)