Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות أدب عبري- בוגר BA במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות

أدب عبري- בוגר BA במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות

أدب عبري- בוגר BA במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות

סה"כ 108 נ"ז:

-   לפחות 72 נ"ז בספרות.

    לפחות 24 נ"ז מתקדמות ובכללן לפחות 18 נ"ז בספרות.

 

    שנה א':

-   חובה 18 נ"ז קורסי מכללה.

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

     לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד הקורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

-   18 נ"ז:

שם הקורס קוד הקורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד   2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

 

שנה ב' (36 נ"ז):

ב.   לימודי האוניברסיטה הפתוחה:       

רשימת קורסים רמה  נ"ז
החוויה התאטרונית :מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)  פ 6
שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647) ר 6
גיבור ואנטי גיבור ברומן המודרני (10107) פ 6
הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112) ר 6
בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (10259) ר 6
אנגלית    
קורס בחירה חופשית (מומלץ קורס: תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימדיים (10106))  ר 6

שנה ג' (42 נ"ז):

רשימת קורסים רמה נ"ז
הפואטיקה של הסיפורת (10290)  ר 6
אלתרמן הצעיר ושירתו (10245) ר 6
קורס בחירה בספרות ר/ מ 6
בימים האחרים: תמורות בשירה העברית- בין תש"ח לתש"ך (10429)  ר 6
מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (10221) ר 6
הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (10335) מ 6
קורס בחירה חופשית (מומלץ קורס: הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות (10363)  מ 6

שנה ד' (12 נ"ז):

רשימת קורסים רמה נ"ז
ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (10387) או העולם בסיפורת: חיקוי- מציאות או ארגון אמנותי? (10334)  מ 6
הפואמה הביאליקאית (10962) מ 6

קורסי השלמה לתעודת הוראה:

-   קורסי תעודת הוראה:

     תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (10106)           6 נ"ז.

    -  פסיכולוגיה בחינוך (10125).                             6 נ"ז.

    -  פילוסופיה של החינוך (10765).                          6 נ"ז.

    -  פרקים במורפולוגיה עברית (10483).                    6 נ"ז.

    -  הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות (10363).              6 נ"ז.

    -  מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167).

    -  אורניינות מחקר בחינוך ובהוראה.

    -  הכשרה מעשית בהוראת הספרות (פרקטיקום) (55168).

    -  סמינר דידקטי.

לקורס הכשרה המעשית בהוראת ספרות (פרקטיקום) (55168) יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167).

ההכשרה כוללת צפייה בשיעורים, התנסות בהוראה ומפגשים פנים-אל-פנים.

לפרטים ראו בקטלוג הקורסים .

במסגרת התכנית החדשה לתעודת הוראה ניתן לכלול שני קורסים אקדמיים מלימודי תעודת ההוראה גם בתכנית הלימודים לתואר בחירה חופשית.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

סה"כ 108 נ"ז כולל 24 נ"ז בקורסים מתקדמים:

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד הקורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות) 1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

-   18 נ"ז:

שם הקורס קוד הקורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד 2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

ב. לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

-    ספרות כללית: 24 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
החוויה התאטרונית :מבוא לדרמה ולתאטרון (10154)  פ 6
הפואטיקה של הסיפורת (10290) פ 6
מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (10221) ר 6
העולם בסיפורת: חיקוי- מציאות או ארגון אמנותי? (10334)  מ 6

-   ספרות עברית: 36 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112)  פ 6
בימים האחרים: תמורות בשירה העברית- בין תש"ח לתש"ך (10429)  ר 6
אלתרמן הצעיר ושירתו (10245) ר 6
הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (10335) מ 6
שירתו המוקדמת של ביאליק (10340) מ 6
שירת החול העברית בספרד המוסלמית (10647) ר 6

-  בחירה חופשית: 30 נ"ז:

-    כולל קורס מתקדם        6 נ"ז.

דרישות כלליות לתואר:

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף 5.1 בידיעון של האו"פ :

-         צבירת נקודות זכות לתואר .הוכחת ידע באנגלית .

-         הדרכה ביבליוגרפית בספרייה של האו"פ דרך מערכת השאילתה .

-         2 עבודות סמינריוניות במסגרת קורסים מתקדמים בספרות (אחת בספרות כללית ואחת בספרות עברית).

 

תעודת הוראה:

לתעודת הוראה יש להתקבל בנפרד ולעמוד בדרישות המפורטות בידיעון.

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בספרות:

-         תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (10106).                          6 נ"ז.

-         פסיכולוגיה בחינוך (10125).                                               6 נ"ז.

-         פילוסופיה של החינוך (10765).                                            6 נ"ז.

-         פרקים במורפולוגיה עברית (10483).

-         הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות (10363).                            (מ) 6 נ"ז.

-         אורניינות מחקר בחינוך ובהוראה.

-         מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167).

-         הכשרה מעשית בהוראת הספרות (פרקטיקום) (55168).

-        סמינר דידקטי.

לקורס הכשרה המעשית בהוראת ספרות (פרקטיקום) (55168) יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167).

ההכשרה כוללת צפייה בשיעורים, התנסות בהוראה ומפגשים פנים-אל-פנים.

לפרטים ראו בקטלוג הקורסים .