Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות عـلم نفـس- בוגר בפסיכולוגיה

عـلم نفـس- בוגר בפסיכולוגיה

عـلم نفـس- בוגר בפסיכולוגיה

לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות: את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

שנה א':

-   חובה 18 נ"ז קורסי המכללה:

לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

18 נ"ז:

שם הקורס קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד   2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים   2-2016

שנה ב':
ב. לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

רשימת קורסים רמה נ"ז
יישומי מחשב למדעי חברה (10159) פ -
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)  פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ר 3
מבוא לפסיכולוגיה (10136) פ 6
פסיכולוגיה חברתית (10104) ר 6
פסיכולוכגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (10493)  ר 4
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה (91412)   0

שנה ג':

רשימת קורסים רמה נ"ז
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285)  ר 4
התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686) ר 3
פסיכולוגיה קוגניטיבית (10264) ר 6
אישיות: תאוריה ומחקר (10269) ר 4
פסיכולוגיה פיזיולוגית (10615) ר 6
פסיכופתולוגיה (10619) ר 4
קורס מרחיב דעת ר 6
קורס בחירה חופשית (אפשר מתעודת הוראה) ר 6

שנה ד':

רשימת קורסים רמה נ"ז
היסטוריה של הפסיכולוגיה (10524)  מ 6
מבחנים פסיכולוגיים (10252) ר 4
אינטליגנציה ריגשית (10759) ר 3
 • 3 קורסים מתקדמים (18 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:
  רשימת קורסים רמה נ"ז
  הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352)  מ 6
  שינה והפרעות שינה בילדות (10904) או מ 6
  פסיכולוגיה של השואה (10920) מ 6
  קשב חזותי (10525) מ 6
  נוירו פסיכולוגיה קוגנטיבית (10935) או מוח וקוגניציה (10941)  מ 6
  פסיכולוגיה בין- תרבותית (10557) או מ 6
  הזדהות עם קבוצות (10575) מ 6
  עמדות ושכנוע (10361) מ 6
  ליקויי קריאה או מ 6
  ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגנטיביים, נוירו פסיכולוגיים וחינוכיים (10905)  מ 6
  השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות: מחקר בעלי חיים (10936) מ 6
  סמינר מחקר בפסיכולוגיה- למצטיינים (10914)   6
  התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (91410) - -
  מבחנים פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה (10252) ר 6
  היסטוריה של הפסיכולוגיה (10524) מ 6
 • דרישות סמינריוניות:

  שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

 

תעודת הוראה:

לתעדות הוראה יש להתקבל בנפרד ולעמוד בדרישות המפורטות בידיעון.

תעודת הוראה בפסיכולוגיה:

רשימת קורסים רמה נ"ז
תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (10106)   - -
פילוסופיה של החינוך (10765) - 6
סוגיות בחינוך המיוחד (10139) ר 6
ליקויי למידה (10527) מ 6
דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (55157) - -
אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה  - -
הכשרה מעשית בהוראת הספרות (פרקטיקום) (55168)  - -
סמינר דידקטי - -