Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות علـوم إجتماعية- בוגר במדעי החברה והרוח

علـوم إجتماعية- בוגר במדעי החברה והרוח

علـوم إجتماعية- בוגר במדעי החברה והרוח

לפחות 108 נ"ז ובהן:

א.   לימודים של המכללה הקהילתית:

      לימודי תשתית חובה- לימודי פטור:

שם הקורס   קוד קורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)   1-1011
אנגלית (סדנת ידע) 1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית   1-1014
יישומי מחשב 1-1015

18 נ"ז:

שם הקורס   קוד קורס
מערכת החינוך הערבית בישראל   2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל 2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד   2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים  2-2016

ב. לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

שנה ב' (36 נ"ז):

רשימת הקורסים  רמה  נ"ז 
תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים(10106)  ר 6
קורס בחירה במדעי הרוח או מדעי החברה ר 6
מחוננות וכישרונות מיוחדים (10711) ר 6
קורס בחירה במדעי הרוח או מדעי החברה ר 6
הוראה יחידנית (10256) ר 6
פסיכולוגיה בחינוך (10125) ר 6

שנה ג' (42 נ"ז):

הערה: חובה להתחיל לימודי אנגלית סמסטר א'.

 

רשימת קורסים רמה נ"ז
קריאה: תאוריה ומעשה (10123)  ר 6
פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485)  ר 6
פילוסופיה של החינוך (10765) או קורס בחירה במדעי הרוח או מדעי החברה  ר 6
סוגיות בחינוך מיוחד (10139) ר 6
פעילות גומלין בכיתה (10328) מ 6
החברה הערבית  (10657) ר 6
קורס מתקדם (בחירה חופשית): מומלץ קורס "נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (10510)"  מ 6

שנה ד' (12 נ"ז):

רשימת קורסים רמה נ"ז
מנהיגות ויישומה בחינוך (10528)  מ 6
ליקויי למידה (10527) מ 6

קורסי בחירה מומלצים:

-   האסלאם – מבוא להיסטוריה של הדת (10432).

-   החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (10154).

-   יהודי צפון אפריקה במאות ה-19- 20 (10311).

-   מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון (10109).

-   להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (10640).

-   ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏‏ (10664).

-   ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406).

-   תיאטרון בחברה (10738).