Tel: 1700-50-80-85

لديك استفسار! املئ تفاصيلك وسنتواصل معك بأقرب وقت

ראשי מחלקות בוגר במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדעי המדינה וביחסים בין לאומיים עם תעודת הוראה באזרחות- علوم سياسية وعلاقات دولية

בוגר במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדעי המדינה וביחסים בין לאומיים עם תעודת הוראה באזרחות- علوم سياسية وعلاقات دولية

علوم سياسية وعلاقات دولية

לפחות 108 נ"ז ומתוכן לפחות 24 נ"ז  מתקדמות:

א.   18 נ"ז לימודים של המכללה  הקהילתית:

שם הקורס קוד הקורס
ערבית 1-1010
עברית (לפי רמות)  1-1011
אנגלית (סדנת ידע)  1-1012
מיומנויות למידה 1-1013
מאגרי מידע וכתיבה אקדמית  1-1014
יישומי מחשב 1-1015

 

    18 נ"ז:

שם הקורס קוד הקורס
מערכת החינוך הערבית בישראל  2-2010
שיטות מחקר 2-2011
שילוב הילד בחינוך הרגיל  2-3010
הפרעות בתקשורת 2-3011
מוגבלות שכלית התפתחותית 2-3012
דפוסי התנהגות 2-3013
ליקויי למידה 2-3014
תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד 2-3015
סוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמיים בימי הביניים  2-2016

 

ב.   לימודי האוניברסיטה הפתוחה:

-   לימודי מדעי המדינה ויחסים בין- לאומיים: חובה ובחירה (63 נ"ז):

    חובה 39 נ"ז:

 

רשימת קורסים רמה נ"ז
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (10165)  ר 6
דמוקרטיות ודיקטטורות :רעיונות, הקשרים, משטרים (10660)  ר 3
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406) ר 6
משטרים דמוקרטיים (10661) ר  6
מבוא למחשבה מדינית (10611) ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205) ר 6
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (10691) ר 6

 

-   קורסי מתקדמים : 24 נ"ז:

רשימת קורסים רמה נ"ז
מלחמה ואסטרטגיה (10390)  מ 6
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509)  מ 6
סוגיות נבחרות במדיניות בחוץ של מדינת ישראל (103014)  מ 6
דת מדינה ופוליטיקה (10342) מ 6

-   בחירה: 27 נ"ז:

    18 נ"ז מדעי רוח:

רשימת קורסים רמה נ"ז
האסלאם-מבוא להיסטוריה של הדת (10432)  ר 6
החברה הערבית בישראל (10675) ר 6
המזרח התיכון בין מלחמות העולם (10425) ר 6

-   9 נ"ז בחירה:

   כולל הקורס מגמות בחברה הישראלית (10495)          6 נ"ז.

 

  • תעודת הוראה:

    לתעדות הוראה יש להתקבל בנפרד ולעמוד בדרישות המפורטות בידיעון.

       תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר ראשון:

       התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים.

       תעודת הוראה באזרחות תוענק למי שבנוסף ללימודי התואר הראשון שצוין לעיל סיימו את הקורסים הבאים :

-         תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (10106) .                6 נ"ז.

-         פסיכולוגיה בחינוך (10125) .                                    6 נ"ז.

-         פילוסופיה של החינוך (10765) .                                6 נ"ז.

-         הוראה, מקצוע אמנות, אומנות? (10363)                      (מ) 6 נ"ז.

-         אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה.

-         דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007) .

-         הכשרה מעשית בהוראת האזרחות (פרקטיקום) (55165).

-         סמינר דידקטי.

לתעודת הוראה באזרחות יוכלו להתקבל מי שסיימו כשני שליש מנקודות הזכות לתואר בממוצע של 75 ומעלה או שסיימו תואר ראשון ונדרשו להשלמות.